Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til næringsministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av næringsminister Ole Knapp

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "På hvilken måte mener næringsministeren at en frihandelssone ved Gardermoen kan være et virkemiddel i en aktiv næringspolitikk for økt sysselsetting, og hvilke vurderinger er foretatt i denne forbindelse?"


Les hele debatten