Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 28.11.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Allerede i 1986 la et offentlig utvalg fram et forslag til ny nasjonal- parkplan. Stortingsmeldingen om planen har latt vente på seg.

Hvorfor er det ennå ikke kommet en slik melding, og når vil meldingen om en ny nasjonalparkplan bli lagt fram?" (Trukket)


Les hele debatten