Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til sosialministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Kredittilsynet skal, med Sosialdepartementets godkjenning, ha pålagt forsikringsselskapene med tilbakevirkende kraft å halvere garantitiden for pensjonsforsikringer, som er tegnet på grunnlag av en engangspremie opp- samlet i premiefond.

Hvis forsikringstakerne dør i garantitiden, er da departementet merksam på at selskapene innkasserer en betydelig del av engangspremien uten å ha tatt noen risiko?"


Les hele debatten