Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Stortinget har vedtatt at det skal oppnevnes eksterne representanter i universitetenes styrende organer.

Vil statsråden fremme lovendringsforslag i tide til at ordningen kan tre i kraft fra 1. januar 1993?"


Les hele debatten