Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til kulturministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Tatt i betraktning at administrasjonen i OL 94 A/S forvalter store verdier på vegne av samfunnet er det absolutt nødvendig at det innføres en praksis i tråd med offentlighetsloven hva angår kravet til åpenhet overfor pressen.

Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme dette minimumskrav?"


Les hele debatten