Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til finansministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Hvilke argumenter legger finansministeren til grunn for at det ikke gis momsfritak for alle utenlandske NATO-styrker som kjøper varer til benyttelse under øvinger i Norge, og hva vil finansministeren gjøre for å få en likebehandling?"


Les hele debatten