Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til utenriksministeren

Datert: 02.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Over 400 gateborn i Brasil blei myrda dei tre første månadene av 1991. Nye rapportar viser at born som blir torturerte og drepne av dødsskvadronar, er sterkt aukande.

Kva vil utanriksministeren gjere på det internasjonale plan for å få slutt på desse kriminelle handlingane?"


Les hele debatten