Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 03.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Undersøkelser viser at 40-50 prosent av alle vernepliktige soldater dimitterer rett ut i arbeidsledighet. Dagens voksenopplæring i Forsvaret er ikke godt nok rettet mot det sivile arbeidsliv.

Vil statsråden omorganisere og aktivisere voksenopplæringa i Forsvaret slik at soldatene som dimitteres står sterkere for arbeidslivet?"


Les hele debatten