Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Sjef for Distriktskommando Sørlandet, generalmajor Per Holm, har uttalt til NRK Sørlandet: "Det er snakk om bruk av Gyvatn skytefelt i 5-6 dager annethvert år."

Mener statsråden at det fortsatt er behov for å båndlegge et så stort areal for utbygging av dette skytefelt?"


Les hele debatten