Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "I en tid hvor vi trenger å øke konkurranseevnen og bedre lønnsomheten ved våre bedrifter, kunne Regjeringen i stedet for å redusere lønnen, redusere kostnadene for bedriftene ved eventuelt å øke den normale arbeids- tid fra nå 37,5 til 40 timer.

Vil statsråden vurdere dette?"


Les hele debatten