Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Avlsarbeidet innafor fiskeoppdrett er godt i gang. Det er oppnådd stor avlsmessig framgang. Det er opparbeidd verdfull kunnskap og erfaring.

Har Regjeringa, i den økonomiske usikre tida oppdrettsnæringa er inne i, nokon plan for korleis avlsarbeidet innafor oppdrettsnæringa bør organiserast?"


Les hele debatten