Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til landbruksministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "I september 1991 ble det berammet 30 tvangsauksjoner i landbruket i Sør-Trøndelag. Det er en tragedie for dem som på denne måten mister både arbeidsplass og bosted.

Hva vil landbruksministeren gjøre for å forhindre konkurser og for å hjelpe disse brukerne til et nytt driftsopplegg?"


Les hele debatten