Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 29.11.1991
Besvart: 11.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Lensmannsutvalgets innstilling har vært ute til høring og skal forelegges Stortinget. Det har også kommet enkelte utspill som kan oppfattes slik at man planlegger endringer av polititjenesten i enkelte sammensluttede storkommuner.

Kan justisministeren bekrefte at ingen slike reguleringer vil komme på tale før Stortinget har behandlet innstillingen?"


Les hele debatten