Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til justisministeren

Datert: 02.12.1991
Fremsatt av: Einar Olav Skogholt (A)
Besvart: 11.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Amnesty International har i den senere tid pekt på at praksisen i forhold til asylsøkere som kommer fra Peru er for restriktiv. Dette på grunn av de urolige forholdene i landet.

Er justisministeren enig i Amnestys beskrivelse av forholdene i Peru, og vil i så fall justisministeren se nærmere på dagens praksis?" (Tatt opp av representanten Einar Olav Skogholt)


Les hele debatten