Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Hva kan statsråden gjøre for å få en innskjerping av regelverket for fisket i vernesonen rundt Svalbard?"


Les hele debatten