Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Vil det fra Miljøverndepartementets side bli tatt initiativ til å forhindre at produksjonsutstyr som utskiftes i Norge på grunn av at det medfører for store forurensinger, blir eksportert og tatt i bruk i andre land?"


Les hele debatten