Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Hovedplanen for Hardangerbrua passerte Regjeringen i desember 1990. Lokalt har syv kommuner og Hordaland fylkeskommune fulgt opp delfinansie- ringen av prosjektet. DU-avsetninger, gunstig låneavtale og høy trafikkvekst det siste året er positive faktorer med tanke på bompengefinansieringen.

Kan statsråden nå love at dette prosjektet snarest kan bli forelagt Stortinget slik at anleggsarbeidene kan starte opp i 1993?"


Les hele debatten