Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Ifølge Stavanger Aftenblad 30. november 1991 er det uenighet mellom Norge og EF når det gjelder transitt for fisk som landes i norske havner.

Forhandles det fortsatt om dette spørsmålet, og vil Regjeringen stå fast på at det ikke åpnes for transitt?"


Les hele debatten