Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 11.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "Eg visar til oppslag i dagspressa 10. desember 1991 der det framgår at adventistar i Moss vert nekta dagpenger av di dei av religiøse grunnar ikkje kan arbeide på laurdagar.

Har departementet vore konsultert i saka, og kva prinsipp vil departe- mentet visa til i slike saker?"


Les hele debatten