Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "I rapporten "På vei mot kunden" som tar for seg produktivitetsvekst og kundeorientering i staten, anbefales det å endre departementsstrukturen og redusere antall departementer.

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av den eksisterende departementsstruktur med sikte på bedre samordning, reduserte interesse- motsetninger og økt produktivitet?"


Les hele debatten