Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Datert: 29.11.1991
Besvart: 18.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "I Yan Friis' nyutkomne bok "Med rett til å elske" avdekkes slave- liknende arbeidsforhold ved kinesiske restauranter i Norge.

Hva har Justisdepartementet gjort for å klargjøre omfanget av slik kriminell virksomhet og å sikre at slike forhold ikke fortsatt finnes?"


Les hele debatten