Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til justisministeren

Datert: 13.12.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "En 41-årig kvinne fra Thailand bosatt i Stavanger, selvforsørgende, har etter over tre års opphold i Norge, hvorav nesten 2 1/2 års ekteskap med en nordmann, ikke fått fornyet oppholdstillatelse.

Bør ikke kvinner i en slik situasjon, ved fornyet vurdering, kunne få oppholdstillatelse av humanitære grunner?" (Trukket)


Les hele debatten