Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til næringsministeren

Datert: 12.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av næringsminister Ole Knapp

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge opplysninger eksisterer det ikke noen samlet oversikt over spesielle regler/krav etc. som stilles til utenlandske borgere som ønsker å etablere virksomhet her i landet.

Vil statsråden ta initiativ til at det utarbeides en samlet oversikt over de lover, regler, bestemmelser og lignende som møter utenlandske borgere som vil etablere seg her i landet?"


Les hele debatten