Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 12.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "I utkast til norsk lov om genteknologi foreslås det at utsetting av genmodifiserte organismer i naturen skal underlegges godkjenning blant annet ut fra miljø- og helsemessige kriterier.

Vil Norge få anledning til å opprettholde behovsprøving ved utsetting av genmodifiserte organismer i det nye GATT-regelverket?"


Les hele debatten