Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Merknader fra en samlet komite samt en rekke innlegg i budsjett- debatten presiserte at Televerket ikke måtte foreta disposisjoner som binder opp Stortingets behandling av Televerkets organisasjonsstruktur. I Dagens Næringsliv 28. november 1991 karakteriserer Televerks-sjef Tormod Hermansen innvendingene i Stortinget som en "ikke-sak".

Deler samferdselsministeren denne oppfatning?"


Les hele debatten