Spørretimespørsmål fra Per Risvik (FrP) til sosialministeren

Datert: 11.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Per Risvik (FrP)

Spørsmål

Per Risvik (FrP): "Psykisk utviklingshemmede Jan Larsen har fått beskjed om at han ikke hører hjemme i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag. Etter å ha vært snart 50 år på stedet, skal han tvangsflyttes til Finnmarkskommunen Måsøy. Ifølge Innst. S. nr. 240 for 1989-90 heter det at den enkelte psykisk utviklings- hemmedes eget ønske om bostedskommune skal legges til grunn ved utskriving fra institusjon.

Mener statsråden dette er tatt hensyn til i denne saken?"


Les hele debatten