Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til sosialministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Bioteknologinemnda skal gi Regjeringen råd i forhold som omhandler bioteknologi i relasjon til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Medfører det riktighet at nemnda har medlemmer som selv har personlige økonomiske interesser innenfor det felt en skal gi Regjeringen råd om?"


Les hele debatten