Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Fra utdanningshold i Akershus antydes det at de svakeste elevene bør kunne gå opp som privatister for at skolene slik kan fremstå med en lavere strykprosent.

Er dette forslag statsråden vil støtte?"


Les hele debatten