Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ved en barneskole i Oslo har det i høst oppstått uenighet om hvorvidt elevrådsrepresentanter fortsatt skal delta i samarbeidsutvalget. Uklarheter omkring ulike paragrafer i grunnskoleloven gjør at et flertall i samarbeids- utvalget kan forhindre at elevrepresentantene får delta i møtene.

Vil statsråden ta initiativ til å endre loven slik at skoledemokratiet også blir reelt på barnetrinnet?"


Les hele debatten