Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Norske musikkstudenter ved Liszt-akademiet i Ungarn blir ikke innvilget stipend/lån i Statens lånekasse for utdanning.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre økonomisk støtte til våre musikk- studenter i Ungarn?"


Les hele debatten