Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til handelsministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Avtale-utkastet om TRIP i Uruguay-runden åpner for en sterk beskyttelse av i-landas opphavsrettigheter, som effektivt vil hindre u-landa i å få del i den teknologiske utviklingen.

Mener handelsministeren dette er i samsvar med Regjeringens syn om nødvendigheten med større teknologioverføring til u-land?"


Les hele debatten