Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Forsvaret planlegger å etablere tre nye standplasser for kanoner i Salangen kommune i Troms. Det er både friluftsområder og jordbruksareal som vil bli berørt av dette. Forsvaret har allerede store skytefelt i indre Troms.

Mener forsvarsministeren at det er forsvarlig å båndlegge nye områder for militære aktiviteter i et område som fra før har stor skyte- og øvelsesaktivitet?"


Les hele debatten