Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "I statsbudsjettet for 1992 ble det foreslått å legge om arbeidstreningsgruppene i sin nåværende form og bygge opp praksisplasser for yrkeshemmede. Av avisoppslag går det fram at dette er oppfattet som et forslag om nedlegging av arbeidstreningsgruppene.

Er dette korrekt oppfattet?"


Les hele debatten