Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Det er fremkommet kritikk av konkurransebegrensninger innen advokatstanden. Blant annet har Forbrukerrådets direktør karakterisert advokatenes praksis som det reneste kartell.

Vil statsråden se på innskjerpelser i reglene for konkurranse innen advokatstanden, og vil hun vurdere opprettelsen av et uavhengig klageorgan?"


Les hele debatten