Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 27.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Oljesølet langs Østfold-kysten de siste ukene viser seg å være det største som er registrert i fylket. Dette er bare en del av problematikken omkring skipsfartens forurensning. Til tross for forbud mot søppeltømming fra skip er det klare indikasjoner på at Oslofjorden forsøples av skipsfarten i Skagerrak og Kattegat.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre situasjonen?"


Les hele debatten