Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 03.01.1992
Besvart: 08.01.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Trade related rights to intellectual property (TRIPS) i Uruguay- runden omhandler blant annet patent på liv, men sier ikke noe om omsetting og regulering av produkter, bare om eierforhold. TRIPS kan antagelig bli overlatt til Multilateral Trade Organization (MTO) å fortolke.

Hvilke muligheter får Norge for å hindre import av for eksempel genmodifiserte organismer (GMO)?"


Les hele debatten