Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Det vakte stor og ekte glede i den nordligste landsdel da et stort flertall i Stortinget vedtok å legge Brannskolen til Tjeldsund kommune. Men vedtaket er hittil ikke fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet.

Når vil slike bevilgninger bli gitt slik at skolen kan komme i gang i Tjeldsund?"


Les hele debatten