Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 10.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Anløpsreglene har skapt store problemer i det siste, fordi russiske trålere som leverer fisk til kommunene rundt Tromsø ikke kan proviantere i Tromsø.

Vil statsråden myke opp anløpsbestemmelsene fra 1968 slik at kommunene fortsatt kan motta råstoff fra russiske trålere?"


Les hele debatten