Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det ligg føre planar om å byggje eit Statens Hus i Drammen på 7 000 m2 til om lag 70 mill. kroner. Samtidig står 24 000 m2 kontorlokale ledige i byen, til prisar som ligg ned mot halvdelen av kva det kostar å byggje nytt.

Stør statsråden slikt pengesløseri, eller vil ho tilrå at saka vert utsett til det eventuelt kjem fram betre grunngjeving for nybygg, og marknaden er komen i betre balanse?"


Les hele debatten