Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stortingsfleirtalet har gått inn for betydeleg sal av statsskog, for i fyrste rekkje å styrke brukseiningar ute i distrikta. No praktiserar Statens skogar det motsette ved å by opp prisen, og kjøpe større skogareal, til dømes Grinder Veltseterskog i Grue.

Meiner statsråden at denne handlinga er i tråd med stortingsfleirtalet og rundskriv M-102/91 frå Landbruksdepartementet?"


Les hele debatten