Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren

Datert: 07.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Ålesund radio er nedlagt og redningshelikopteret på Vigra er flytta til Sola. Dette medfører at beredskapen på heile Nordvestlandet er blitt svekka.

Vil statsråden vurdere desse to tilhøva på nytt, slik at tryggleiken til sjøs kan bli betre?"


Les hele debatten