Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren

Datert: 07.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Orkanen på Nordvestlandet er den verste naturkatastrofen i manns minne. Den har medført store materielle skader, men også psykiske problem for dei som er blitt ramma. Både i kommunane og i fylka må førstelinje- tenesta og beredskapsplanane bli betre.

På kva måte vil statsråden medverke til at dette kan skje?"


Les hele debatten