Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til fiskeriministeren

Datert: 08.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Kva er grunnen til at kystfiskarane i Hordaland ikkje har fått fartøy- kvoter for torsk sameleis som andre det er naturleg å samanlikne seg med langs kysten?"


Les hele debatten