Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 09.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Sjøfarts- og fiskerikomiteen ba i Budsjett-innst. S. nr. 10. Tillegg nr. 1 for 1991-92, om at de omregningsfaktorene for torsk som ble benyttet i 1991 blir vurdert gjort gjeldende også for 1992. Dette fordi de nye omregningsfaktorene som var fastsatt av Fiskeridirektøren vil redusere fartøykvotene vesentlig.

Hvorfor har ikke fiskeriministeren etterkommet henstillingen fra komiteen?"


Les hele debatten