Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 10.01.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Bobestyreren etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag har bedt bostyret selge lageret av frossen laks på det åpne markedet. Avtalen mellom Regjeringen og bankene, som var grunnlaget for Stortingets behandling av krisen i oppdrettsnæringen, vil i så fall ikke bli gjennomført.

Hva vil statsråden gjøre med dette?" (Trukket)


Les hele debatten