Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunalministeren

Datert: 09.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Forskriftene om internkontroll i bedrifter trådte i kraft ved årsskiftet. Selv om intensjonen er den aller beste, pålegges bedriftene stadig nye opp- gaver og må tilegne seg kunnskaper om et økende antall lover og forskrifter. Det er en fare for at små og mellomstore bedrifters produktivitet vil reduseres av dagens lovjungel.

Hva kan statsråden bidra med som vil muliggjøre at bedriftene kan etterleve de nye internkontrollforskriftene?"


Les hele debatten