Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til miljøvernministeren

Datert: 06.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Mulighetene for å utnytte Forsvarets ressurser innen oljevernet, utredes i disse dager av det såkalte "Holm-utvalget".

Ville det ikke være fornuftig at norsk oljevern blir analysert ut fra et bredere ressursgrunnlag slik at for eksempel Kystverket, Sivilforsvaret, Brannvernet, Tollvesenet og Redningsselskapet blir sett i sammenheng med "Holm-utvalgets" mandat?"


Les hele debatten