Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 10.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I en meget omfattende rapport, basert på mangeårig forskning i USA, Europa og Norden, konkluderes det med at dioksiner neppe er kreftfrem- kallende. I Grenlandsfjordene er det innført strenge restriksjoner for salg av fisk og skalldyr, noe som blant annet har rammet næringsgrunnlaget for svært mange yrkesfiskere.

Vil statsråden etter dette lette på restriksjonene i Grenlandsfjordene?"


Les hele debatten