Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til samferdselsministeren

Datert: 10.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Bruprosjektet over Tanaelva ved Utsjok så nå ut til endelig å kunne realiseres med byggestart i januar 1992. Nå ser det ut til at formaliteter med at sentrale myndigheter ikke har fått ferdig en toll- og avgiftsavtale med Finland vil stoppe prosjektet.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for at bruprosjektet kan realiseres som planlagt?"


Les hele debatten