Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 19.12.1991
Besvart: 15.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Arbeidsoppgavene i pleiesektoren er ofte svært tunge med belastningssykdommer som resultat. I Kiruna i Sverige er det gjort et tilsynelatende vellykket forsøk med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Kan sosialministeren vurdere å muliggjøre et liknende prosjekt ved en pleieinstitusjon her i landet?"


Les hele debatten